Predĺžená záruka

Ďakujeme vám za nákup satelitného HD prijímača iNEOS určeného pre príjem  televíznych programov. Do rúk sa vám dostal prístroj so špičkovými parametrami a najnovšími funkciami. Spĺňa najprísnejšie požiadavky technikov Skylink. Štandardnú dvojročnú záručnú lehotu si môžete teraz jednoducho predĺžiť až na tri roky! 

Stačí vyplniť registračný formulár. Predĺženú záruku si môžete uplatniť iba u dovozcu/predajcu BENDR, s.r.o.. K uplatneniu záruky je potrebné dodať doklad o zakúpení prijímača a potvrdenie o predĺženej záruke, ktoré získate pri registrácii. 

Všetky údaje vyplnené vo formulári musia byť pravdivé. V prípade chybných a nepravdivých údajov má spoločnosť BENDR, s.r.o. právo predĺženú záruku zamietnuť.Po registrácii vám bude zaslaný konfirmačný e-mail, ktorý bude potrebné predložiť pri uplatnení záruky. Bez tohto potvrdenia nebude predĺžená záruka uznaná!

Upozorenie:
Do formulára zadávajte číslo STBID, ktoré sa skladá z 12 čísel. Nálepka s číselným kódom sa nachádza na spodnej strane prijímača alebo na vrchnej strane krabice.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súhlas so spracovaním osobných údajov

V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "Zákon"), týmto udeľujem spoločnosti BENDR, s.r.o., súhlas so spracovaním mojich osobných údajov za účelom registrácie predĺženej záruky. 

Súhlas so zasielaním noviniek

V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov týmto udeľujem spoločnosti BENDR, s.r.o. súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov na marketingové účely a zároveň vyjadrujem svoj súhlas so zasielaním reklamných materiálov (noviniek) tykajúcich sa najmä služieb poskytovaných spoločnosťou BENDR, s.r.o. v zmysle ustanovenia § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii v znení neskorších právnych predpisov.