LNB iNEOS HD Twin

LNB pre príjem z jednej družice, výstup pre dva satelitné prijímače.

  •  Šumové číslo 0,1db
  •  Dĺžka úchytu 40mm
  •  Polarizácia linear H/V
  •  Vstupná frekvencia od 10,7 GHz do 12,75 GHz
  •  Výstupná frekvencia od 950-1950 MHz, 1100-2150 MHz
  •  Odber 160mA
  •  Zisk 55db
  •  Frekvencia L.O. 9,75-10,6 GHz